Ventilatie

Ventilatie

Bij woningventilatie bestaan er 4 verschillende ventilatiesystemen:

 

Ventilatiesysteem A - natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer

VEH Technics ventilatie systeem aDit is een zeer eenvoudig ventilatiesysteem: zowel de luchtaanvoer als de luchtafvoer werken met natuurlijke luchtstromen.

De toevoer van verse lucht gebeurt via toevoerroosters in buitenramen (of muren).
De vervuilde lucht wordt via een vertikaal kanaal (leiding door het dak) met regelbare roosters afgevoerd. Hierbij is het noodzakelijk deze leiding hoog boven het dak te laten uitkomen.

 • eenvoudig ventilatiesysteem
 • relatief goedkoop
 • gemakkelijk in onderhoud en gebruiksvriendelijk
 • minder gecontroleerd, bovendien treden er warmteverliezen op
 • buizen moeten een bepaalde dikte hebben
 • u bent afhankelijk van weersomstandigheden (ventilatiesysteem A werkt soms moeizaam bij slecht weer)
 • het vertikaal afvoerkanaal is soms niet zo esthetisch en niet erg praktisch
 

 

Ventilatiesysteem B - mechanische toevoer en natuurlijke afvoer

VEH Technics ventilatie systeem aDit ventilatiesysteem wordt in de praktijk zelden toegepast als woningventilatie. Het wordt dan meestal ook afgeraden.

Bij ventilatiesysteem B zuigen we verse lucht aan door middel van een ventilator. Die verse lucht wordt dan gelijkmatig over de woning verdeeld. Door deze mechanische aanzuiging van lucht ontstaat een schoorsteeneffect (=overdrukventilatie) waardoor vervuilde lucht automatisch op natuurlijke wijze afgevoerd wordt via ventilatieroosters in de ramen of dakdoorvoeren.

De vervuilde lucht wordt via een vertikaal kanaal (leiding door het dak) afgevoerd. Hierbij is het noodzakelijk deze leiding hoog boven het dak te laten uitkomen.

 • voortdurend energieverbruik (ventilatoren verbruiken voortdurend elektriciteit)
 • tochtgevoel (aangevoerde lucht in koudere periodes kan een licht tochtgevoel veroorzaken)
 • kostprijs (duurder dan andere ventilatiesystemen)
 • het vertikaal afvoerkanaal is soms niet zo esthetisch en niet erg praktisch
 • haalt de normen in alle weersomstandigheden
 

 

Ventilatieysteem C - natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

VEH Technics ventilatie systeem aVentilatiesysteem C is een duosysteem dat natuurlijke en mechanische ventilatie met succes combineert. De verse lucht wordt op natuurlijke wijze door ventilatieroosters aangevoerd, terwijl een ventilator de vervuilde lucht mechanisch afvoert.

Het gecombineerde systeem bestaat uit twee delen: het ventilatierooster voor de natuurlijke aanvoer van lucht en het mechanische afvoerkanaal. De twee delen beïnvloeden elkaar constant. De hoeveelheid afgezogen lucht bepaalt de toevoer van verse lucht, zodat de hoeveelheid lucht tijdens het ganse proces gelijk blijft.

Het ventilatiesysteem C is uitgerust met een ventilator die voortdurend elektriciteit verbruikt. Daarom is er een variant ontwikkeld dat slechts lucht afvoert zodra het effectief nodig is: de zogenaamde vraaggestuurde ventilatie. Het systeem meet met sensoren het luchtvochtigheidspercentage, de aanwezigheid van personen en/of het CO2-gehalte. Zodra de waardes te hoog zijn schakelt het systeem zichzelf aan en wordt het noodzakelijke luchtdebiet afgevoerd en via het rooster aangevuld.

 • eenvoudig ventilatiesysteem
 • heeft weinig impact op de constructie van een gebouw
 • kleinere kanalen die niet noodzakelijk vertikaal moeten lopen
 • op koude winterdagen gaat heel wat warmte verloren door de continue afvoer van warme lucht
 • ventilatierooster dat continu openstaat is een ideale toegangspoort voor spinnen en insecten
 • buitengeluiden kunnen uw woning binnendringen via de ventilatieroosters
 

 

Ventilatieysteem D - mechanische toevoer en mechanische afvoer

VEH Technics ventilatie systeem aHier gebeurt zowel de aanvoer als de afvoer via elektrische ventilatoren en kan je er eventueel voor opteren de warmte van de afgevoerde lucht (in de winter dan toch) te recupereren via een warmtewisselaar die hiermee de (koude) toevoerlucht voorverwarmt. Dit systeem garandeert de meest gecontroleerde ventilatie en het minste energieverlies !

 • de toegevoerde lucht kan permanent gefilterd worden
 • de ventilatoren werken meestal op gelijkstroom met warmteterugwinning
 • dit ventilatiesysteem vereist meer voorstudie
 • uitgebreide plaatsing met groot aantal vaste kanalen
 • ventilatiesysteem D vraagt meer onderhoud (bv. filters en luchtkanalen)

EPB regelgeving voor ventilatie

VEH Technics energiefactuurEr gelden bepaalde minimumeisen inzake EPB voor ventilatievoorzieningen.

De ventilatie-eisen hangen zowel af van de aard van het werk als van de bestemming, en zelfs van de functie van elke ruimte:

Bij een deelproject verbouwing moet men enkel voor de droge ruimten waar ramen vervangen worden, minimale toevoeropeningen voorzien. Bij andere werkzaamheden moet een volledig ventilatiesysteem geinstalleerd worden

Meer gedetailleerde gegevens vindt u terug in de tabel met de ventilatie-eisen voor woongebouwen

Merken

VEH Technics Alpha Innotec logoVEH Technics Alpha Innotec logoVEH Technics Atlantic logoVEH Technics Daikin logoVEH Technics Euronom logoVEH Technics Fujitsu logoVEH Technics Henco logoVEH Technics Mitsubishi logoVEH Technics Uponor logoVEH Technics Vaillant logoVEH Technics Viessmann logo

Adres

VEH TECHNICS BVBA
Ninoofsesteenweg 43
1755 Gooik

T  02 311 53 37

BTW BE 0847.301.928


Contacteer ons...