Warmtepompen

Warmtepompen

De warmtepomp is een mileuvriendelijk alternatief voor de klassieke verwarmingsinstallatie. Klassieke systemen halen de energie die ze nodig hebben uit fossiele brandstoffen. De warmtepomp haalt de natuurlijke warmte uit de omgeving en brengt deze op de gewenste temperatuur. Hierbij heeft ze maar voor een kwart van haar verbruik elektriciteit nodig.

Hoe werkt een warmtepomp ?

Een mooi voorbeeld van een warmtepomp is uw koelkast. Die haalt de warmte uit de producten die u erin zet en geeft die via de achterwand af aan de omgeving. Bij een warmtepomp gaat het precies omgekeerd. De warmte van buiten (lucht, aarde of grondwater) wordt via het verwarmingssysteem naar binnen, tot in de woonruimte gebracht. Om de temperatuur te verhogen, wordt een koelmiddeldamp verdicht, net zolang tot de temperatuur voldoende hoog is voor verwarming en sanitaire waterverwarming.

Bepalend voor de efficiëntie van een warmtepomp is het verdichtingsproces. Net als bij een luchtpomp, stijgt met de druk ook de temperatuur. Dit zorgt voor een efficëntieverhoging van de temperatuur vanaf de koude zijde (de warmtebron buiten) naar de warme zijde (de verwarmingskring in het gebouw).

Warmtepomp schema werking VEH Technics

 

Warmtepomp systemen


Lucht - lucht     warmtepomp

Het type lucht-lucht warmtepomp is het meest bekend als airconditioning. Dit type warmtepomp onttrekt zijn energie aan de lucht en blaast die verwarmde lucht de ruimtes in. Ze werken doorgaans tot bij een temperatuur van -15° en leveren afhankelijk van de temperatuur verschillende keren meer energie dan ze nodig hebben.

De lucht-lucht warmtepomp is het goedkoopste warmtepompsysteem met een lagere investeringskost dan de andere systemen. Eenvoudigste installatie en perfect toepasbaar bij zowel nieuwbouw als renovatie. Verkrijgbaar als "heating only" of "omkeerbaar heating/cooling".

 


Lucht - water     warmtepomp

VEH Technics wamtepomp lucht-waterEen lucht-water warmtepomp brengt de warmte, onttrokken aan de buitenlucht, naar een watercircuit op hogere temperatuur. Deze warmte kan benut worden voor verwarmingsdoeleinden en de productie van sanitair warm water. Dit systeem kan ook toegepast worden in combinatie met een bestaande cv-installatie met grote radiatoren.

Lucht is overal aanwezig en altijd beschikbaar. De lucht-water warmtepomp krijgt een plaats buiten of binnen en is makkelijk te installeren zonder grote kosten. Is ook toepasbaar met verschillende types binnenunits en vloerverwarming en bij hoge temperatuur luchtwater warmtepompen ook met bestaande radiatoren. In combinatie met een boiler kan er sanitair warm water worden opgewekt.


Water - water     warmtepomp

VEH Technics wamtepomp water-waterEen water-water warmtepomp haalt de warmte uit de bodem of koel- of oppervlaktewater. Het grondwater heeft een constante temperatuur en is meestal voldoende aanwezig. Bij onttrekking van warmte door een warmtepomp zal de temperatuur niet dalen. Hierbij worden twee putten geboord. In een pompput wordt het grondwater aangezogen met een onderwaterpomp en wordt hieruit de warmte onttrokken door de warmtepomp. In de andere boorput geef je het koude water terug aan het grondwater.

Dit systeem heeft het grootste rendement maar is ook het duurste. De water-water warmtepomp is toepasbaar met verschillende afgiftesystemen en laat ook de mogelijkheid tot natuurlijke koeling in de zomer op basis van het bodemwater.

 

 

Bodem - water     warmtepomp

VEH Technics wamtepomp lucht-waterEen bodem-water warmtepomp haalt zijn warmte uit de grond. In een ondergronds netwerk van buizen wordt een vorstvrij mengsel van water met glycol (anti-vries) rondgepompt. Dat neemt de aanwezige warmte in de grond op. Die warmte wordt vervolgens afgegeven aan de warmtepomp met waterkringloop binnen de woning.

Er zijn twee systemen voor het buizennetwerk: horizontaal of verticaal. Wie niet veel plaats heeft, opteert best voor het systeem met verticale boorgaten, waarin kunststof slangen worden aangebracht die aansluiten op de verdamper van de warmtepomp. Het aantal bodemcollectoren, met een gemiddelde diepte van 60 tot 120 meter, is afhankelijk van de bodemgesteldheid en het nodige verwarmingsvermogen. De horizontale bodemcollector bestaat uit een systeem van kunststof slangen die tot anderhalve meter diep worden aangebracht. De hoeveelheid warmte die wordt opgenomen is afhankelijk van het type grond. Een leemachtige grond rendeert beter dan een droge zandgrond.

Vooral in de winter zal je met het systeem van verticale boorgaten kunnen genieten van een hoger rendement, omdat op grote diepte de temperatuur van de grond zo goed als constant blijft. Andere voordelen: weinig plaats nodig, bijna overal toepasbaar, een gesloten systeem en passieve koeling.

De horizontale bodemwarmtewisselaar biedt de mogelijkheid tot natuurlijke koeling in de zomer, is bijna overal toepasbaar, het is een gesloten systeem en de grondwerken zijn minder duur dan bij een verticale wisselaar.

 

Gedaan met dure verwarmingsfacturen

VEH Technics energiefactuurDoor de steeds hoger wordende kosten voor olie en gas worden steeds meer mensen zich bewust van de voordelen van een warmtepomp. Beide energiebronnen zijn voorlopig nog beschikbaar maar de vraag naar fossiele brandstoffen zal weldra groter zijn dan het aanbod en dat betekent nog verdere prijsstijgingen. De verwarming van gebouwen kan zonder de minste problemen worden overgenomen door warmtepompen zodat we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen.

COP = prestatiecoefficiënt

Het rendement van een verwarmingssysteem wordt uitgedrukt door de prestatiecoëfficiënt (COP).

De prestatiecoëfficiënt (COP) geeft de verhouding aan van de geproduceerde warmte tot het energieverbruik.

Hoe hoger de COP hoe hoger het rendement. Een warmtepomp met een COP van 5 betekent dat ze tot 5 maal meer energie kan leveren dan ze verbruikt.

Merken

VEH Technics Alpha Innotec logoVEH Technics Alpha Innotec logoVEH Technics Atlantic logoVEH Technics Daikin logoVEH Technics Euronom logoVEH Technics Fujitsu logoVEH Technics Henco logoVEH Technics Mitsubishi logoVEH Technics Uponor logoVEH Technics Vaillant logoVEH Technics Viessmann logo

Adres

VEH TECHNICS BVBA
Ninoofsesteenweg 43
1755 Gooik

T  02 311 53 37

BTW BE 0847.301.928


Contacteer ons...