Nieuws

Energie efficiêntie voor ziekenhuis St-Maria in Halle

Plaatsing nieuwe koelmachine van DAIKIN

VEH Technics realisatie AZ Maria Halle

Energie-efficiëntie is vandaag een heel belangrijk item voor elk project. Bij vernieuwing van bestaande installaties gaat extra aandacht naar oplossingen die voldoen aan de verwachtingen, zo weinig mogelijk  energie verbruiken en milieuvriendelijk zijn.

Kenmerken nieuwe koelgroep
De recent geplaatste Daikin-koelmachine wordt gekenmerkt door zijn specifieke opbouw. Deze machine beschikt over 2 frequentiegestuurde monoschroef compressoren op 2 gescheiden koelcircuits. Deze compressoren hebben reeds jaren hun degelijkheid bewezen in de markt.

Waarom tijd voor vervanging?
De bestaande koelmachines vergden frequenter curatief onderhoud en waren sterk verouderd. De kosten voor exploitatie stegen jaar na jaar. Aangezien de koeling voor een ziekenhuis van cruciaal belang is, werd nagegaan of een vervanging van de toestellen zich opdrong.
Anderzijds maakten de bestaande koelmachines gebruik van het koelmiddel R22, wat omwille van milieuredenen vanaf 2015 verboden zal worden.
Daarnaast was de klant er zich van bewust dat een goede keuze van machine een grote energiebesparing met zich mee zou teweegbrengen.

VEH Technics en Daikin zijn samen op zoek gegaan naar een optimale oplossing.
Meer beelden van deze indrukwekkende installatie, kunt u bekijken op onze realisaties pagina.

 

Met dank aan DAIKIN voor het aanleveren van de tekst.

In de kijker

Nieuwe EPB-eis: minimumaandeel hernieuwbare energie

VEH Technics minimum aandeel EPB

In nieuwe gebouwen en gebouwen die ingrijpend worden verbouwd, moet in de nabije toekomst een minimum hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gehaald. De nieuwe eis is van toepassing op alle werkzaamheden waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2014 én waarvoor een E-peil-eis geldt. Voor kantoren en scholen van publieke organisaties geldt de verplichting al voor aanvragen vanaf 1 januari 2013.

Meer informatie over wat de wijziging precies inhoudt, welke stappen moeten worden genomen en wat er gebeurt als het bouwproject niet voldoet aan de gestelde eisen, kunt u hier nalezen.

Nieuws

15.000 euro premie voor warmtepompen

Vlaams minister van Energie Van den Bossche (SP.A) wil milieuvriendelijke investeringen meer aanmoedigen.

Na de afschaffing van de federale fiscale aftrek voor milieuvriendelijke investeringen viel de verkoop van bijvoorbeeld hoogrendementsketels of hoogrendementsglas sterk terug. De minister van Energie, Freya Van den Bossche, wil het wegvallen van de federale aftrek compenseren met nieuwe maatregelen, waarin een premie voor warmtepompen centraal staat.

De minister wil tot 15.000 euro premie geven voor de installatie van een warmtepomp in een bestaande woning, op voorwaarde dat die gecombineerd wordt met grondige isolatie. Dit betekent dat tot 75 procent van de kostprijs van de warmtepomp wordt gesubsidieerd.

Van den Bossche wil ook de eisen voor het energiepeil van nieuwbouw, vandaag E70, nog aanscherpen. Er wordt gedacht aan een peil van minimaal E50 in 2016 en E40 in 2018, het niveau van een energiearme woning.

In het kader van de klimaatdoelstellingen heeft de Vlaamse regering er zich toe verbonden om de CO2-uitstoot van broeikasgassen die niet verbonden is met emissiehandel te verminderen met 15 procent. Om dat te halen moet Vlaanderen 23 megaton CO2 vermijden in de periode tot 2020.

De hogere premie voor warmtepompen zou midden 2013 kunnen ingaan en 75 miljoen euro per jaar kosten. Geld dat via het Klimaatfonds wordt betaald. Maar een beslissing is er nog niet.

 

Adres

VEH TECHNICS BVBA
Ninoofsesteenweg 43
1755 Gooik

T  02 311 53 37

BTW BE 0847.301.928


Contacteer ons...