In de kijker

Nieuwe EPB-eis: minimumaandeel hernieuwbare energie

VEH Technics minimum aandeel EPB

In nieuwe gebouwen en gebouwen die ingrijpend worden verbouwd, moet in de nabije toekomst een minimum hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gehaald. De nieuwe eis is van toepassing op alle werkzaamheden waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2014 én waarvoor een E-peil-eis geldt. Voor kantoren en scholen van publieke organisaties geldt de verplichting al voor aanvragen vanaf 1 januari 2013.

Meer informatie over wat de wijziging precies inhoudt, welke stappen moeten worden genomen en wat er gebeurt als het bouwproject niet voldoet aan de gestelde eisen, kunt u hier nalezen.